Welkom

Over mij

Al jarenlang ben ik bezig met het thema ‘duurzaamheid’ in algemene zin, ook in mijn eigen leven. En de laatste tijd spelen de thema’s energie en energietransitie een steeds grotere rol.

‘Ik heb me in de praktijk ontwikkeld tot een omgevingsmanager energietransitie met een jarenlange ervaring. Van de mensen met wie ik werk krijg ik terug dat ze me benaderbaar vinden, makkelijk aanspreekbaar en dat ik ingewikkelde zaken in begrijpelijke, eenvoudige taal weet uit te leggen. Voor een complexe opgave als de energietransitie is dat randvoorwaardelijk om ook tot concrete stappen te komen. Ik ben daarnaast secuur in mijn afspraken, ik ben een harde werker, die ook niet bang is de handen vies te maken. Naast mijn werk als omgevingsmanager dat soms hectisch en dynamisch is, vind ik het fijn om rustig aan mijn bureau artikelen te schrijven over de energietransitie in wijken, over energie-armoede etc.

Samen met u wil ik mij inzetten voor een duurzame wereld

 

Op dit moment staat met name het aardgas en energieverbruik veel in de belangstelling. Het onderwerp energie is ineens iets waar iedereen over nadenkt. Dat is een kans om extra in te zetten op energiebesparing en ook in te zetten op verwarmen en wonen zonder gebruik van aardgas. Belangrijk is dat de energietransitie voor iedereen is en niet alleen voor de ‘happy few’. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen kan profiteren van duurzame energie? In mijn werk probeer de belangen en drijfveren bespreekbaar te maken. Samenwerken met de mensen in een wijk, met woningcorporaties, bedrijven en instellingen. Een gedegen stakeholdersanalyse en werkelijk openstaan voor andermans belangen kan het proces vooruit helpen.  Daarbij is het ook belangrijk om activiteiten te ontwikkelen die aanspreken en mensen meteen tot meedoen aanzetten.

Samen met u wil ik mij inzetten voor een duurzame wereld

 

Op dit moment staat met name het aardgas en energieverbruik veel in de belangstelling. Het onderwerp energie is ineens iets waar iedereen over nadenkt. Dat is een kans om extra in te zetten op energiebesparing en ook in te zetten op verwarmen en wonen zonder gebruik van aardgas. Belangrijk is dat de energietransitie voor iedereen is en niet alleen voor de ‘happy few’. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen kan profiteren van duurzame energie? In mijn werk probeer de belangen en drijfveren bespreekbaar te maken. Samenwerken met de mensen in een wijk, met woningcorporaties, bedrijven en instellingen. Een gedegen stakeholdersanalyse en werkelijk openstaan voor andermans belangen kan het proces vooruit helpen.  Daarbij is het ook belangrijk om activiteiten te ontwikkelen die aanspreken en mensen meteen tot meedoen aanzetten.

Mijn visie

Mijn aanpak is bottom-up en gebiedsgericht. Door te luisteren naar wat er leeft en te werken aan vertrouwen, kunnen we de onderwerpen vinden die de mensen bezighouden. Ik probeer in te haken op hun wensen, behoeftes en interesses. De belemmeringen die er zijn probeer ik weg te nemen.

Ik werk als ‘smeermiddel’ tussen gewone burgers, energiecoöperaties en gemeentes.
Door samen te werken, met openheid en transparantie, kan er wederzijds vertrouwen komen.

Mijn visie

Mijn aanpak is bottom-up en gebiedsgericht. Door te luisteren naar wat er leeft en te werken aan vertrouwen, kunnen we de onderwerpen vinden die de mensen bezighouden. Ik probeer in te haken op hun wensen, behoeftes en interesses. De belemmeringen die er zijn probeer ik weg te nemen.

Ik werk als ‘smeermiddel’ tussen gewone burgers, energiecoöperaties en gemeentes.
Door samen te werken, met openheid en transparantie, kan er wederzijds vertrouwen komen.

Samen bereiken we meer

Samenwerking is voor mij: alle partijen serieus nemen, zoeken naar het gemeenschappelijke belang, ook als dat er in eerste instantie niet schijnt te zijn. Luisteren is een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze: luisteren naar wat mensen beweegt, inspireert, of juist onzeker maakt. Zoekende naar plekken en mensen waar ‘energie’ zit, ontstaan allerlei activiteiten en initiatieven. Vanuit andere invalshoeken ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.
Juist bij een thema als verduurzaming en ‘van het gas af’ is die samenwerking van cruciaal belang. Samenwerking van bewoners, gemeentes, woningcorporaties, banken en andere financiers, en technische bedrijven. Door slim samen te werken kan er veel meer dan eerst mogelijk leek.

Samen bereiken we meer

Samenwerking is voor mij: alle partijen serieus nemen, zoeken naar het gemeenschappelijke belang, ook als dat er in eerste instantie niet schijnt te zijn. Luisteren is een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze: luisteren naar wat mensen beweegt, inspireert, of juist onzeker maakt. Zoekende naar plekken en mensen waar ‘energie’ zit, ontstaan allerlei activiteiten en initiatieven. Vanuit andere invalshoeken ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.
Juist bij een thema als verduurzaming en ‘van het gas af’ is die samenwerking van cruciaal belang. Samenwerking van bewoners, gemeentes, woningcorporaties, banken en andere financiers, en technische bedrijven. Door slim samen te werken kan er veel meer dan eerst mogelijk leek.

Samenwerken

Waar kunt u mij voor inhuren?

1. Omgevingsmanagment

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager is het inbrengen van belangen en percepties van bewoners en andere stakeholders bij een project en vice versa: bijvoorbeeld bij de overstap naar duurzame warmte. Het lukt alleen in gezamenlijkheid en onderling vertrouwen om eventuele weerstand/ knelpunten te adresseren en te zoeken naar een goed en haalbaar aanbod.

2. Communicatie en participatie

Duidelijkheid over de grenzen van participatie zijn cruciaal om de verwachtingen te  managen en teleurstelling te voorkomen. Communicatie is noodzakelijk voor bewustwording en uiteindelijk het verkrijgen van voldoende draagvlak voor de duurzame oplossing. Aansluiten bij wat er leeft in een wijk, bij reeds bestaande structuren en bestaande communicatie-uitingen, geeft mooie kansen om je communicatie effectief in te zetten.

3. Projectcoördinatie

Je kunt het gerust aan me overlaten om een activiteit, themadag, etc te organiseren. Ik heb ruime ervaring in het aanbieden van aansprekende, interessante activiteiten op het gebied van energie en duurzaamheid. Met verschillende werkvormen, een quiz of wat maar nodig is.

4. Artikelen schrijven

Ik vind het fijn om tussen alle bezigheden door interviews af te nemen en artikelen te schrijven. Ook zet ik graag mijn redactionele vaardigheden in om teksten bij te schaven. Dat kan gaan over de energie(transisitie), maar dat hoeft niet.

Voor Energie Samen en de ParticipatieCoaltie schrijf ik teksten voor de website, voor flyers en brochures. De verhalen van mensen moeten verteld worden; dat inspireert anderen om ook een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.

Projecten

Kerschoten EnergieNeutraal

Vanaf het begin af aan ben ik betrokken bij Kerschoten EnergieNeutraal: een proces om in één generatie een complete woonwijk energieneutraal te maken.

Collectieve zonnepanelen

Voor Zon op Nederland (intussen opgegaan in Energie Samen) heb ik een aantal collectieve zonnedaken ontwikkeld.

Dag van de duurzaamheid

Op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn hebben we een aantal jaren achtereen de dag van de duurzaamheid georganiseerd.

Huiskamerworkshops ‘Power in de huiskamer’

Een mooi voorbeeld van aansluiten bij wat er leeft in een wijk: vervoer op ‘pantoffelafstand’ in de wijk.

Mobuur

Een mooi voorbeeld van aansluiten bij wat er leeft in een wijk: vervoer op ‘pantoffelafstand’ in de wijk.

Verkeersweek voor basisscholen

Om te stimuleren dat mensen op de fiets of lopend hun kinderen naar school gaan brengen, organiseerden we een verkeersweek. In die week stond het halen-en-brengen centraal.

Projecten

Kerschoten EnergieNeutraal

 

Vanaf het begin af aan ben ik betrokken bij Kerschoten EnergieNeutraal: een proces om in één generatie een complete woonwijk energieneutraal te maken.

Collectieve zonnepanelen

 

Voor Zon op Nederland (intussen opgegaan in Energie Samen) heb ik een aantal collectieve zonnedaken ontwikkeld.

Dag van de duurzaamheid

 

Op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn hebben we een aantal jaren achtereen de dag van de duurzaamheid georganiseerd.

Huiskamerworkshops ‘Power in de huiskamer’

 

Een mooi voorbeeld van aansluiten bij wat er leeft in een wijk: vervoer op ‘pantoffelafstand’ in de wijk.

Mobuur

Een mooi voorbeeld van aansluiten bij wat er leeft in een wijk: vervoer op ‘pantoffelafstand’ in de wijk.

Verkeersweek voor basisscholen

 

Om te stimuleren dat mensen op de fiets of lopend hun kinderen naar school gaan brengen, organiseerden we een verkeersweek. In die week stond het halen-en-brengen centraal.

Contact, koffie, samenwerken?

U kunt mij schrijven, bellen of emailen!

Kamerlingh Onnesstraat 47
7316 LP Apeldoorn

06 – 528 28 625

info@marjoleintillema.nl
www.marjoleintillema.nl

Contact, koffie, samenwerken?

U kunt mij schrijven, bellen of emailen!

 

Kamerlingh Onnesstraat 47
7316 LP Apeldoorn

06 – 528 28 625

info@marjoleintillema.nl
www.marjoleintillema.nl