Mobuur

Project

Een mooi voorbeeld van aansluiten bij wat er leeft in een wijk: vervoer op ‘pantoffelafstand’ in de wijk. Met twee elektrische auto’s en veertig vrijwilligers leverde Mobuur een bijdrage aan het zelfstandig leven van ouderen.

Contact, koffie, samenwerken?

U kunt mij schrijven, bellen of emailen!

Kamerlingh Onnesstraat 47
7316 LP Apeldoorn

06 – 528 28 625

info@marjoleintillema.nl
www.marjoleintillema.nl