Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet stelt scherpere eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt erop vertrouwen dat Marjolein Tillema op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens omgaat en uw privacy respecteert. Om uw privacy te waarborgen hanteren we een privacybeleid. De kernpunten in dit beleid zijn:
·       Marjolein Tillema verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doelen.
·       Marjolein Tillema verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor dit vooraf bepaalde doel en bewaart deze niet langer dan nodig.
·       Marjolein Tillema zorgt voor een passende beveiliging van gegevens.
·       Als Marjolein Tillema in de samenwerking met externe partijen persoonsgegevens moet verwerken, worden afspraken gemaakt over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.

Lees hier het complete privacy beleid en hier het privacy register.