Selecteer een pagina

MarjoleinTillema

Hoe kunnen ‘gewone mensen’ meedoen met de energietransitie?

Welkom, mijn naam is Marjolein Tillema

Samen met u wil ik mij inzetten voor een duurzame wereld.

Al jarenlang ben ik bezig met het thema ‘duurzaamheid’ in algemene zin, ook in mijn eigen leven. En de laatste tijd spelen de thema’s energie en energietransitie een steeds grotere rol.

Op dit moment staat met name het aardgas en energieverbruik veel in de belangstelling. Het onderwerp energie is ineens iets waar iedereen over nadenkt. Dat is een kans om extra in te zetten op energiebesparing en op een beweging richting verwarmen en wonen zonder gebruik van aardgas. Belangrijk is dat deze energietransitie voor iedereen is en niet alleen voor de ‘happy few’. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen kan profiteren van duurzame energie?

Intussen heb ik me in de praktijk ontwikkeld tot omgevingsmanager energietransitie met een jarenlange ervaring. Van de mensen met wie ik werk krijg ik terug dat ze me benaderbaar vinden, makkelijk aanspreekbaar en dat ik ingewikkelde zaken in begrijpelijke, eenvoudige taal weet uit te leggen. Voor een complexe opgave als de energietransitie is dat randvoorwaardelijk om ook tot concrete stappen te komen. Ik ben daarnaast secuur in mijn afspraken, ik ben een harde werker, die ook niet bang is de handen vies te maken. Naast mijn werk als omgevingsmanager dat soms hectisch en dynamisch is, vind ik het fijn om rustig aan mijn bureau artikelen te schrijven over de energietransitie in wijken, over energie-armoede etc.

Visie

Mijn aanpak is bottom-up en gebiedsgericht. Door te luisteren naar wat er leeft en te werken aan vertrouwen, kunnen we de onderwerpen vinden die de mensen bezighouden. Ik probeer in te haken op hun wensen, behoeftes en interesses. De belemmeringen die er zijn probeer ik weg te nemen.

Ik werk als ‘smeermiddel’ tussen gewone burgers, energiecoöperaties en gemeentes.
Door samen te werken, met openheid en transparantie, kan er wederzijds vertrouwen komen.

Samen bereiken we meer 

Samenwerking is voor mij: alle partijen serieus nemen, zoeken naar het gemeenschappelijke belang, ook als dat er in eerste instantie niet schijnt te zijn. Luisteren is een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze: luisteren naar wat mensen beweegt, inspireert, of juist onzeker maakt. Zoekende naar plekken en mensen waar ‘energie’ zit, ontstaan allerlei activiteiten en initiatieven. Vanuit andere invalshoeken ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.
Juist bij een thema als verduurzaming en ‘van het gas af’ is die samenwerking van cruciaal belang. Samenwerking van bewoners, gemeentes, woningcorporaties, banken en andere financiers, en technische bedrijven. Door slim samen te werken kan er veel meer dan eerst mogelijk leek.

Waarvoor kunt u mij inhuren?

1. Omgevingsmanagment

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager is het inbrengen van belangen en percepties van bewoners en andere stakeholders bij interne gemeentelijke vraagstukken en vice versa. Zo krijg je alle belangen bij elkaar en wordt duidelijk waar deze overlappen en waar niet. Het lukt alleen in gezamenlijkheid en onderling vertrouwen om eventuele weerstand/knelpunten te adresseren en gezamenlijk te zoeken naar een goed en haalbaar aanbod van warmte voor de mensen in de wijk.

2. Communicatie en participatie

Communicatie en participatie: de onderwerpen die in de overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving van cruciaal belang zijn.

Duidelijkheid over waar de grenzen liggen van participatie ( wat zijn de kaders, waarover kan meebeslist worden en waarover kan niet meebeslist worden) zijn cruciaal om de verwachtingen te  managen en teleurstelling en frustratie te voorkomen.

Communicatie is noodzakelijk voor bewustwording en uiteindelijke het verkrijgen van voldoende draagvlak voor de duurzame oplossing. Aansluiten bij wat er leeft in een wijk, aansluiten sociale samenhang die in een wijk al aanwezig is, zijn mooie kansen om je communicatie effectief in te zetten.

3. Projectcoördinatie

Je kunt het gerust aan me overlaten om een activiteit, themadag, etc te organiseren. Ik heb ruime ervaring in het aanbieden van aansprekende, interessante activiteiten op het gebied van energie en duurzaamheid. Me verschillende werkvormen, een quiz of wat maar nodig is.

4. Artikelen schrijven

Ik vind het fijn om tussen alle bezigheden door interviews af te nemen en artikelen te schrijven. Ook zet ik graag mijn redactionele vaardigheden in om teksten bij te schaven.

Contact

U kunt mij schrijven, bellen of emailen!

Kamerlingh Onnesstraat 47
7316 LP Apeldoorn

06 – 528 28 625

info@marjoleintillema.nl
www.marjoleintillema.nl