about-us

Portret van mij

Marjolein Tillema

Welkom, mijn naam is Marjolein Tillema. Samen met u wil ik mij inzetten voor een duurzame wereld. Al jarenlang ben ik bezig met het thema ‘duurzaamheid’ in algemene zin, ook in mijn eigen leven. Bijzonder is dat ik dit onderwerp de laatste jaren dagelijks onder de aandacht van andere mensen mag brengen. Het nieuwe thema ‘energieneutraliteit’ dat politiek gezien in de belangstelling staat, probeer ik onder de aandacht te brengen van de gewone man of vrouw in de straat.

Duurzaamheid in algemene zin kan een goede ‘kapstok’ zijn om mensen bij elkaar te brengen en vandaaruit kunnen we dan gezamenlijk gaan werken aan het thema energie en -besparing. Het opzetten van een buurtmoestuin kan bijvoorbeeld leiden tot bewustwording van milieuvervuiling en dit leidt uiteindelijk wellicht tot samen inkopen van groene stroom en zonnepanelen, of gezamenlijk isoleren van de woningen.

we-are-good-at

Visie

Mijn aanpak is bottom-up en gebiedsgericht. Door te luisteren naar wat er leeft en te werken aan vertrouwen, kunnen we de onderwerpen vinden die de mensen bezighouden. Ik probeer in te haken op hun wensen, behoeftes en interesses. De belemmeringen die er zijn probeer ik weg te nemen.
Door het samen met hen opzetten van leuke, aansprekende acties op het gebied van duurzaamheid en door goed te luisteren naar waar mensen in de wijk behoefte aan hebben, komt er vertrouwen. Ik probeer mensen uit de wijk te betrekken, en hún kwaliteiten te benutten. En wat een kennis en kunde is er vaak te vinden! In de wijk Kerschoten werk ik intensief samen met een energie-adviseur uit de wijk, de nieuwsbrief wordt gemaakt door een ontwerper uit de wijk en vrijwel alle foto’s van wijkbijeenkomsten worden genomen door een professionele fotograaf, uit de wijk.

samen-bereiken-we-meer

Samen bereiken we meer

Samenwerking is voor mij: alle partijen serieus nemen, zoeken naar het gemeenschappelijke belang, ook als dat er in eerste instantie niet schijnt te zijn. Luisteren is een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze: luisteren naar wat mensen beweegt, inspireert, of juist onzeker maakt. Zoekende naar plekken en mensen waar ‘energie’ zit, ontstaan allerlei activiteiten en initiatieven. Vanuit andere invalshoeken ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.
Juist bij een thema als verduurzaming en ‘van het gas af’ is die samenwerking van cruciaal belang. Samenwerking van bewoners, gemeentes, corporaties, banken en andere financiers, en technische bedrijven. Door slim samen te werken kan er veel meer dan eerst mogelijk leek.

Samen met buurtbewoners aan de slag met duurzame energie: zonnepanelen, isolatie, nieuwe warmtevoorziening zonder aardgas. Ook gezamenlijk inkopen!
Samen met een jaarlijks wisselende groep (vnl vrijwilligers) de Dag van de Duurzaamheid organiseren.
Samen met basisscholen ‘Wijs op Weg in de Maten’ – een week met aandacht voor het vervoer naar school.
Samen met het wijkcentrum –  op braderieën en wijkfeesten voorlichting geven; met ook leuke activiteiten voor de kinderen, zodat je met de ouders in gesprek kunt komen.
projecten

Projecten

Projecten waar bij ik betrokken ben

Kerschoten Energieneutraal
Mobuur
Zon op Nederland
Energieke Maten
Dag van de duurzaamheid
contact

Contact

U kunt mij schrijven, bellen of emailen!

Logo MT website

Kamerlingh Onnesstraat 47
7316 LP Apeldoorn

06 – 528 28 625